Schodok štátneho rozpočtu stúpol takmer na 60 miliárd korún

Schodok štátneho rozpočtu ku koncu marca stúpol na 59,1 miliardy korún z februárových 45,3 miliardy korún. Vlani ku koncu marca rozpočet vykázal schodok 125,2 miliardy korún, čo bol najhorší marcový výsledok od vzniku Českej republiky. Informovalo o tom dnes ministerstvo financií. Na celý tento rok počíta v marci schválený štátny rozpočet so schodkom 280 miliárd korún. Od začiatku roka do 21. marca hospodáril štát v tzv. rozpočtovom provizóriu.

Celkové príjmy rozpočtu ku koncu marca medziročne stúpli o 16,5 miliardy na 356,2 miliardy korún. Daňové príjmy vrátane poistného na sociálne zabezpečenie stúpli medziročne o 27,1 miliardy na 316,8 miliardy korún. Celkové výdavky rozpočtu ku koncu marca potom medziročne klesli o 49,5 miliardy na 415,4 miliardy korún.
„O 66 miliárd korún lepší výsledok ako vlani touto dobou treba vnímať optikou rozpočtového provizória a zhruba z jednej štvrtiny lepším inkasom daní a poistného, ​​ktoré zodpovedá očakávanému plneniu rozpočtu. Rozpočtové provizórium skončilo k 21. marcu, ako sme sľúbili, a jasne sa ukázalo, že všetko opozičné strašenie pred kolapsom hospodárenia štátu bolo nepárne,“ uviedol minister financií Zbyněk Stanjura (ODS). V rámci rozpočtového provizória jednotlivé kapitoly štátneho rozpočtu dostávali v každom mesiaci peniaze na výdavky do jednej dvanástiny celkovej ročnej sumy v predchádzajúcom roku.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram