Centrálni bankári stále hrajú hlavnú rolu

Už takmer 15 rokov žijeme v dobe, ktorú môžeme nazývať érou lacných peňazí. Centrálne banky začali uplatňovať uvoľnenú menovú politiku po finančnej kríze v roku 2008, aby zmiernili jej dopady. Takáto politika môže mať rôzne podoby, ale väčšina centrálnych bánk používa tri hlavné nástroje: nízke úrokové sadzby, kvantitatívne uvoľňovanie a menové intervencie.

Výsledným efektom týchto opatrení je, jednoducho povedané, tlač nových peňazí. Hoci môžeme namietnuť, že práve to je predsa cieľ uvoľnenej menovej politiky, mali by sme si zároveň položiť otázku, aký veľký rozsah by taká menová expanzia mala mať.
Prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania udržujú centrálne banky ceny dlhopisov na extrémne vysokých úrovniach a tým znižujú ich výnos. Súčasná situácia určite vyhovuje vládam, pretože si môžu požičiavať peniaze za nízky úrok. Za vedľajší dôsledok uvoľnenej menovej politiky môžeme považovať rastúcu bublinu na trhu akcií a nehnuteľností. Práve v Česku, kde nemáme príliš rozvinutý kapitálový trh, sa nadmerné množstvo peňazí prejavuje predovšetkým v rastúcich cenách nehnuteľností.
0 seconds of 2 minutes, 52 secondsVolume 0%

Očami guvernéra: Inflácia • VIDEO Videohub
Je pravda, že pred nástupom pandémie covidu-19 centrálne banky začali menovú politiku pozvoľna uťahovať, ale v jej priebehu nabralo predovšetkým kvantitatívne uvoľňovanie nevídaných rozmerov. Americká centrálna banka (Fed) má aktuálne v súvahe aktíva takmer za deväť biliónov dolárov. Je to dvakrát viac ako na konci roka 2019 pred vypuknutím pandémie. Z centrálnych bánk sa tak zároveň stali jedny z najväčších správcov aktív na svete.
Na konci minulého roku sa všeobecne predpokladalo, že rok 2022 prinesie významné uťahovanie menovej politiky. Väčšina štátov sa stretávala s najväčšou infláciou za niekoľko posledných dekád. Situácia sa ale skomplikovala vo chvíli, keď Rusko vojensky napadlo Ukrajinu. Tento konflikt bude mať negatívny vplyv na ekonomický rast. Na druhej strane konflikt prispieva k ešte väčšiemu rastu cien energií, ropy a niektorých ďalších komodít.

Americký Fed sa nakoniec v tejto ťažkej dobe rozhodol pre uťahovanie. Pred dvoma týždňami podľa očakávania zdvihol úrokové sadzby o 0,25 percentuálneho bodu. Éra lacných peňazí sa teda chýli k svojmu koncu. Éra centrálnych bánk však stále trvá.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram