ČNB zvýšila úrokovú sadzbu o 0,5 percentuálneho bodu. Je najvyššia od roku 2001

Banková rada Českej národnej banky dnes zvýšila základnú úrokovú sadzbu o 0,5 percentuálneho bodu na päť percent. Dôvodom rastu sadzieb je rastúca inflácia a s tým spojená snaha centrálnej banky tlmiť inflačné očakávania, teda že inflácia naďalej rýchlo porastie. Takto vysoko bola základná úroková sadzba naposledy v roku 2001. Zároveň dnes išlo o piate nadštandardné zvýšenie základnej sadzby o viac ako 0,25 percentuálneho bodu v rade za sebou. Ekonómovia dnešný krok centrálnej banky očakávali.

„Súčasný ekonomický vývoj vykazuje stagflačný trend, čo je všeobecne pre centrálne banky nepríjemnú dilemu. Avšak v situácii s veľmi nízkou mierou nezamestnanosti v tuzemskej ekonomike sa ČNB rozhodla klásť zatiaľ dôraz na boj s infláciou a obavy týkajúce sa podviazania rastu ekonomiky sú zatiaľ na druhej koľaji,“ uviedol hlavný ekonóm Českej bankovej asociácie Jakub Seidler. Dodal, že ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb už zrýchľovanie inflácie v tomto roku nezvráti.
ČNB dnes tiež zvýšila lombardnú sadzbu o 0,5 percentuálneho bodu na šesť percent. Lombardná sadzba je percentuálna sadzba, za ktorú si obchodné banky môžu požičať v centrálnej banke peniaze proti zástave cenných papierov. Diskontnú sadzbu, na ktorú sú napríklad naviazané penále za nesplácané úvery, zvýšila aj o 0,5 percentuálneho bodu na štyri percentá.

Od sadzieb centrálnej banky sa odvíjajú úroky bankových vkladov a úverov. Podnikom vyššie úroky prinášajú drahšie úvery na investície a prevádzku, domácnostiam zase drahšie pôžičky na bývanie.
Na predchádzajúcom menovom rokovaní na začiatku februára rada zvýšila základnú úrokovú sadzbu o 0,75 percentuálneho bodu na 4,5 percenta. Na zasadnutí pred Vianocami rada zvýšila základnú úrokovú sadzbu o jeden percentuálny bod na 3,75 percenta. Začiatkom minulého novembra sadzba stúpla o 1,25 percentuálneho bodu na 2,75 percenta, pričom to bolo najvýraznejšie zvýšenie sadzieb od roku 1997. Predtým v septembri odhlasovala rada zvýšenie základnej sadzby o 0,75 percentuálneho bodu na 1,5 percenta. Za všetky vtedajšie rozhodnutia hlasovalo päť členov rady. Dvaja členovia hlasovali za sadzby bez zmeny. Dnešného rokovania rady sa zúčastnilo všetkých sedem jej členov.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram