Chcete sa stať úspešným manažérom? Nezabudnite na svoj sebarozvoj

Máte za sebou niekoľko rokov praxe a chceli by ste sa posunúť na kariérnom rebríčku vyššie? Zauvažujte o svojom sebarozvoji aj o manažérskom štúdiu.

Jedná sa o modernú postgraduálnu formu štúdia, ktorá sa zameriava na prax a vďaka ktorej získate konkurenčnú výhodu oproti ostatným na poli managementu. Štúdium sa dá navyše flexibilne skĺbiť s pracovnými povinnosťami aj osobným životom.

Čo všetko štúdium obnáša a aké má výhody?

Ak chcete držať krok s dobou a novými trendmi v oblasti manažmentu, štúdium MBA je jednou z možností, ako si zlepšiť kvalifikáciu a získať cenné kontakty. V rámci prezenčných seminárov budete prichádzať do kontaktu s lektormi, ktorí vo svojej profesionálnej praxi pôsobia na pozíciách vo vrcholovom manažmente.

Pridanou hodnotou je aj študijný kolektív, resp. možnosť diskutovať nad preberanými témami s kolegami z vášho odboru či príbuzných oblastí. S odstupom budete mať možnosť zhodnotiť svoju doterajšiu prax, utriediť si znalosti a získať nové zručnosti.

Časová flexibilita

Nespornou výhodou pre časovo aj vysoko pracovne vyťažených manažérov je flexibilita štúdia. Napr. na pražskej Cambridge Business School trvá štúdium jeden rok, a to buď čisto online formou alebo kombináciou prezenčných seminárov a online samoštúdiom. V rámci štúdia majú študenti k dispozícii všetky potrebné študijné materiály, vrátane online knižnice. Vyberať môžete z čisto biznisových programov ako je Strategický, Personálny, či Krízový management, alebo špecializovanejších ako sú Marketing a PR či Sociológia a psychológia. Študijným jazykom je čeština, ale slovenskí študenti môžu seminárne a záverečné práce vypracovať v slovenčine.

K štúdiu MBA sa môžete prihlásiť, pokiaľ doložíte dostatočnú prax na riadiacej či manažérskej pozícii, alebo v prípade, že máte ukončenú vysokú školu minimálne na bakalárskom stupni, príp. program BBA. Škola v priebehu roka prichádza so zaujímavými akčnými ponukami a najbližší študijný cyklus začína v máji.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram