Finančné plánovanie ako súčasť každého podnikania

Ak vykonávame podnikanie s cieľom dosahovať zisk, jednou z pravidelných činností, ktorým sa pritom venujeme, je aj finančné plánovanie. Finančný plán pritom tvorí živý materiál, ktorý sa vyvíja spolu s daným podnikaním a poskytuje nám detailný pohľad na plnenie stanovených cieľov. Zároveň utvára priestor na  zmenu alebo korekciu ustanovených míľnikov a vízií s ohľadom na aktuálnu situáciu. Finančné plánovanie tak ide ruka v ruke s celkovou stratégiou spoločnosti a úzko súvisí aj s účtovnými či daňovými oblasťami. 

Finančné plánovanie a profesionálne účtovné služby

Spoločnosť Crowe poskytuje klientom komplexné aj čiastkové účtovné služby, ktoré možno prepojiť s informačnými systémami klienta. Takáto spolupráca v praxi umožňuje efektívne nastavovanie míľnikov a cieľov v oblasti finančného plánovania či daňovej optimalizácie. Množstvo praktických skúseností a odborného know-how získaného spoluprácou s klientmi z rôznych priemyselných odvetví a obchodných segmentov prináša tvorbu kreatívnych riešení prispôsobených špecifikám konkrétneho podnikania. 

Príprava štatutárnej účtovej závierky a iné služby

Medzi štandardné služby spoločnosti Crowe patrí komplexné vedenie účtovníctva v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky, príprava štatutárnej účtovnej závierky a asistencia pri audite, príprava vykazovania podľa IFRS, finančná analýza a finančné plánovanie, tvorba a zhodnotenie obchodných zámerov s posúdením účtovných prípadov, príprava konsolidovanej účtovnej závierky, reporting či tvorba interných korporátnych smerníc pre oblasť účtovníctva. 

TIP:

Viac informácií o možnostiach spolupráce a poskytovaných službách nájdete na tomto linku.

Foto: elements.envato.com

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram